De uitstoot van CO2e is een steeds groter wordend probleem wat gelukkig ook steeds meer aandacht krijgt. Niet alleen zorgt te veel CO2e uitstoot voor een snellere opwarming van de aarde, ook staat dit gelijk aan luchtvervuiling en een slechtere volksgezondheid.

De transportsector is een van de grootste uitstoters van CO2e. In deze sector horen ook aanhangwagens thuis. Een aanhangwagenbouwer die al enkele tientallen jaren bezig is op haar CO2e uitstoot te minimaliseren is HAPERT Aanhangwagens. Dit doet het bedrijf door allerlei aanpassingen toe te passen in de gehele keten, van grondstoffen tot verschroting. HAPERT hoopt hiermee een voorbeeldfunctie te bekleden in de aanhangwagen-wereld.

Het zo laag mogelijk krijgen van de CO2e uitstoot bewerkstelligt de Nederlandse aanhangwagenbouwer HAPERT niet alleen in de productieketen van haar producten maar ook in aanpassingen van het bedrijfspand. HAPERT Aanhangwagens heeft een eigen lasserij waar de chassis van de aanhanger worden gemaakt. Bij het lassen komt veel warmte vrij die voorheen tijdens het afzuigen van lasdampen verloren ging. Dankzij een slim warmtewissel-systeem wordt verse lucht van buitenaf nu opgewarmd met de warmte van de afgezogen lucht waardoor energie op de verwarming wordt bespaard.

In de zomer werden de kantoren van HAPERT Aanhangwagens warm doordat de zon via de ramen de ruimten opwarmde. Door de installatie van effectieve zonweringen wordt deze opwarming nu sterk verminderd waardoor er minder capaciteit van de airconditioning wordt gevraagd.

Dankzij warmtepompen is het gehele kantoor gas-loos. Op het dak van het bedrijfspand heeft HAPERT maar liefst 885 zonnepanelen geplaatst. Deze voorzien HAPERT Aanhangwagens van circa 50 % van de totale elektriciteit die zij gebruikt.

Vrijwel elke aanhangwagen van HAPERT heeft onderdelen van aluminium. Helaas komt er tijdens het produceren van aluminium erg veel CO2e vrij. HAPERT Aanhangwagens gebruikt om deze reden aluminium van leveranciers die zo veel mogelijk materiaal recyclen en tijdens het productieproces van het aluminium gebruik maken van groene stroom. Dit zorgt voor een verlaging van de jaarlijkse CO2e uitstoot van HAPERT van maar liefst 1087 ton in vergelijking met het gemiddelde in Europa gefabriceerde aluminium.

Ook innovaties zoals de composietvloer zorgen er voor dat een HAPERT aanhangwagen een kleinere CO2e voetafdruk heeft dan de gemiddelde aanhanger. De composietvloer is geheel recyclebaar en bovendien ook lichter en sterker dan hout. Doordat deze vloer lichter is gebruikt de auto die de aanhangwagen trekt minder brandstof wat ook op langere termijn resulteert in een lagere CO2e uitstoot.

HAPERT Aanhangwagens is een bedrijf dat zich inzet om bij te dragen aan een toekomst waarin mensen in balans kunnen leven met de aarde. De wereld verandert snel en waarmee ook de markt van aanhangwagens. HAPERT Aanhangwagens streeft er naar om hierin toon aangevend te zijn en blijven.