Tyreguys B.V., gevestigd aan De Reulver 80 7544 RT Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://bandenjager.nl/
Bandenjager
De Reulver 80
7544 RT Enschede
Telefoon: +31885945305

T.Spruijt is de Functionaris Gegevensbescherming van Tyreguys B.V. Hij is te bereiken via privacy@bandenjager.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tyreguys B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bandenjager.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tyreguys B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De verwerken en leveren van geplaatste bestellingen;
 • Het verbeteren van de gebruikerservaring;
 • Het versturen van nieuwsbrieven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tyreguys B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tyreguys B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tyreguys B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactformulier (max. 4 jaar)
 • Bestelling (max 4 jaar)
 • Nieuwsbriefinschrijving (tot uitschrijving)
 • Klantaccount (max. 4 jaar)

Delen van persoonsgegevens met derden

Er worden enkel gegevens gedeeld met derden om bestellingen af te kunnen handelen. Denk hierbij aan betaal- en leverinformatie. Betalingen gaan via Adyen en Afterday. Zendingen gaan via DPD.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tyreguys B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het bezoek- en klikgedrag op de website te meten. Wij gebruiken deze data om de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google Analytics afgesloten. Het laatste gedeelte van het IP-adres van onze bezoekers wordt gemaskeerd. Hierdoor is het bezoek- en klikgedrag niet aan een persoon te linken. We delen geen data met Google. Ook gebruiken we Google Analytics cookies niet in combinatie met andere diensten.

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om bezoekersfeedback te verzamelen en om metingen te doen van muisbewegingen. Met deze informatie kunnen we onze website verbeteren. Wij streven naar een optimale gebruikerservaring voor onze bezoekers. Hotjar is dusdanig geconfigureerd dat de data die tijdens de metingen wordt geregistreerd niet terug te leiden is naar een individu. Enkel vrijwillig ingevoerde data (bijvoorbeeld een e-mailadres) bij het geven van feedback is terug te leiden naar een individu.

Cookies uitschakelen via de browser?

Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies dan is het mogelijk om dit via je browser uit te schakelen. Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies? Hieronder tref je de links naar enkele populaire browsers. Je treft nadere informatie over het uitschakelen van cookies via deze links. Het zou kunnen dat de website niet optimaal werkt na het uitschakelen van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tyreguys B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@bandenjager.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Tyreguys B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tyreguys B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@bandenjager.nl

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Tyreguys B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Tyreguys B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tyreguys B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

Bij alle persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, houden we ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Verder nemen wij beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd. Alle personen die namens Bandenjager van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Laatste update privacy verklaring: 18-6-2018